ការពិគ្រោះយោបល់តាមទូរស័ព្ទ្ទ

យល់ព្រមក្នុងការផ្តល់និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន[មើលមាតិកា]
X

យល់ព្រមក្នុងការផ្តល់និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

폼메일 목록
ឈ្មោះ
លេខទូរស័ព្ទ --
ប្រភេទ វីសារ
សុពលភាពវីសារនៅសល់
ការស្នើរ (សូមសរសេរ នៅតំរូវការដែលអ្នកត្រូវការ)

ប្រាក់កម្ចីរបស់កម្មករឥណទានកូរ៉េ

សិទ្ធិទទួលបាន
ប្រាក់កម្ចី
k-loan khm
 1. E-9 (ប្រភេទការងារមិនមានជំនាញ) / E-7 (ប្រភេទការងារដែរមានជំនាញ)
  F-2 (វិសាស្នាក់នៅរយះពេលយូរ) / F-4 (ជនជាតិកូរ៉េនៅបរទេស)
  F-5 (វិសាស្នាក់នៅអចិន្រៃយ៍) / F-6 (វិសាររៀបការជាមួយជនបរទេស)

  ជនបរទេសមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋាការ (លើកលែងតែE-9-3 (ឧស្សាហកម្មកសិកម្ម) /E-9-4 (ផ្នែកនេសាទ))
 2. កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងយ៉ាងហោចណាស់ ១៥ ខែនៃការងារដែលនៅសល់ក្នុងកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌកំ
ចីប្រាក់
k-loan Cambodia
 1. ប្រធានបទនៃប្រាក់កម្ចី : អ្នកធ្វើការដែលមានប្រាក់ខែត្រូវបានបញ្ជាក់
 2. កំរិតកំចី : រហូតដល់ 30 លានវ៉ុន
 3. អាយុខ្ចី : អាយុពី 20 ទៅ 50 ឆ្នាំ
 4. អត្រាប្រាក់កម្ចី : ការប្រាក់ក្នុង1ឆ្នាំ 20%, ក្នុង1ខែ 1.66%
  (អត្រាការប្រាក់ពេលបង់យឺត៖ ពេល20% ក្នុងមួយឆ្នាំ)
 5. រយៈពេលប្រោសលោះ : អប្បបរមា12 ខែ ~ អតិបរមា 33 ខែ
 6. វិធីសាស្រ្តទូទាត់សង : សំណងប្រចាំខែ
  * (ទូទាត់សងចំនួនប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ស្មើៗគ្នារៀងរាល់ខែក្នុងកំឡុងពេលកំចី)
 7. ថ្លៃឯកតាកំចី : មិនគិតថ្លៃដោះស្រាយគ្មានថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតគ្មានថ្លៃឈ្នួល
កម្មករឯកសារស
ម្រាប់ការរៀបចំ
kloan khm
 1. ឯកសារការងារ : លិខិតបញ្ជាក់ការងារ + កិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារ
 2. ឯកសារប្រាក់ចំណូល : បង្កាន់ដៃដកប្រាក់រឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាក់3ខែចុងក្រោយ រឺប្រតិបត្តិការបើកប្រាក់ខែ ៣ ខែ
 3. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ : កាតចុះឈ្មោះជនបរទេស + លិខិតឆ្លងដែន + របាយការណ៍ស្នាក់នៅ

សម្រាប់ពលករបរទេស ដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីងាយស្រួល
k-loan khm, k-loan Cambodia, kloan khm, kloan Cambodia

 • STEP 01상담진행វឌ្ឍនភាពពិគ្រោះយោបល់

  ឯកសារបន្ទាប់ពីពិគ្រោះប្រាក់កម្ចី

 • STEP 02심사진행ជួររូបថត

  ការពិនិត្យបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលឯកសារ

 • STEP 03계약서 방문ដំណើរទស្សនកិច្ចកិច្ចសន្យា

  បង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរទស្សនកិច្ចសាខា

 • STEP 04송금완료ការផ្ទេរប្រាក់បានបញ្ចប់

  ផ្ញើប្រាក់ទៅគណនីរបស់អ្នក

ការពិនិត្យអតិថិជន

Cambodian National Credit Loans(ឥណទានឥណទានជាតិរបស់កម្ពុជា)
ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្ទេរប្រាក់កម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុម័ត
k-loan khm, k-loan Cambodia, kloan khm, kloan Cambodia
អតិថិជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានទិដ្ឋាការ F4 (ជនជាតិកូរ៉េនៅបរទេស)
ប្រាក់ចំណូលថេរឬលទ្ធភាពនៃការសងប្រាក់ជាធម្មតារៀងរាល់ខែនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចទទួលយកបាន។
អ្នកត្រូវការផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងរហ័សទៅគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកដូច្នេះសូមស្វែងរកសេវាកម្មប្រាក់កម្ចី។
ការងារបច្ចុប្បន្នរកបានប្រហែល 2.7 លានវ៉ុនក្នុងមួយខែប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានចំណាយអស់ក៍ប៉ុន្តែ
សំរាប់ផ្គត់ផ្គត់សេចក្កីខ្វញខាត សូមមករក K-LOAN
※ តំរូវការថវិកា 5 លានវ៉ុន !
k-loan នឹងជួយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ថានភាពនិងបញ្ហារបស់អ្នក។
បច្ចុប្បន្ន 2 ឆ្នាំ 7 ខែនៃរយៈពេលស្នាក់នៅដែលនៅអាចធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ការងារនិងកិច្ចសន្យាការងារអាចរកបាន។
ប្រាក់ចំណូលអាចភ្ជាប់ជាមួយគណនីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រាក់ខែប្រចាំខែចំនួន 2,7 លានវ៉ុន!
ការសំខាន់ដូចជាអាយឌីកាតនិងរបាយការណ៍ស្តីពីទីលំនៅក្នុងស្រុកត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់។
យើងនិងជូយអ្នកក្នុងការបំពេញឯកសារចាំបាច់និងជួយសំរូលក្នុងការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក។
អតិថិជនមកដោយផ្ទាល់បំពេញក្រដាសកិច្ចសន្យាដើម្បីដំណើរការពិនិត្យឱ្យបានឆាប់បំផុត។
បន្ទាប់ពីបំពេញកិច្ចសន្យាអ្នកអាចរងចាំពេលខ្លីដើម្បីទទួលបានប្រាក់កំចី។
យើងរំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលអាចជូយដល់អតិថិជនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្ញើរទៅគ្រួសារអ្នក។
ច្រើនទៀត

អាសយដ្ឋានk-loan khm, k-loan Cambodia, kloan khm, kloan Cambodia

서울특별시 영등포구 당산로49길 28, 3층(당산동6가)
3rd floor, 28 Dangsan-ro 49-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul (Dangsan-dong 6-ga)

មើលលើផែនទី Googleបោះពុម្ព

មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ស្មោះត្រង់

មានភាពងាយស្រួលក្នុងការពិភាក្សាជាភាសាខ្មែរ
លេខទូរស័ព្  1877-5228
ហ្វេសបុក       សូមស្វែងរក @kloan cam
លេខទូរសារ   02-6008-4190